ახალი კონტეინერის შემოსვლა

Divider

შემოსულია ახალი კონტეინერი

ჩამოსვლის თარიღი: 2023 წელი, 10-12 მაისი (ტაივანი)

შემდეგი კონტეინერის შემოსვლის თარიღია: 2023 წელი, 25-27 მაისი (ჩინეთი)

საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.