ახალი კონტეინერის შემოსვლა

შემოსულია ახალი კონტეინერი

ჩამოსვლის თარიღი: 2022 წელი, 27-29 სექტემბერი (ტაივანი, ჩინეთი)

შემდეგი კონტეინერის შემოსვლის თარიღია: 2022 წელი, სექტემბერი.

საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.