ახალი კონტეინერის შემოსვლა

შემოსულია ახალი კონტეინერი

ჩამოსვლის თარიღი: 2022 წელი, 15-18 ივნისი-ივლისი (ტაივანი, ჩინეთი)

შემდეგი კონტეინერის შემოსვლის თარიღია: 2022 წელი, ივნისი-ივლისი

საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.