1.ახალი კონტეინერის შემოსვლა


ახალი კონტეინერის შემოსვლის 2018 წელი 20 ივნისი საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.