1.ახალი კონტეინერის შემოსვლა


ახალი კონტეინერის შემოსვლის 2018 წელი 12 დეკემბერი საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.