1.ახალი კონტეინერის შემოსვლა


ახალი კონტეინერის შემოსვლის 2018 წელი 10 მარტი საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.