1.ახალი კონტეინერის შემოსვლა


ახალი კონტეინერის შემოსვლის 2018 წელი 5 აგვისტო საბითუმო შესყიდვებთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით წინასწარ.